i vs you cumhurbaşkanı seçimi
 • agnostisizm ne demek
 • tahin ne demek
 • mağfur ne demek
 • gali ne demek
 • ecza ne demek
 • radyoaktivite ne demek
 • nekais ne demek
 • cembiyesiz ne demek
 • yaren ne demek
 • talan ne demek
 • yoksa ne demek
 • utku ne demek
 • parşömen ne demek
 • damlataş ne demek
 • cebel ne demek
 • zürriyet ne demek
 • zamk ne demek
 • palanga ne demek
 • izafiye ne demek
 • hançere ne demek
 • sosyal ne demek
 • itidal ne demek
 • leb ne demek
 • redüksiyon ne demek
 • dize ne demek
 • astronom ne demek
 • salinometre ne demek
 • hacimli ne demek
 • zincirleme ne demek
 • imbik ne demek
 • etkinlik ne demek
 • sakil ne demek
 • salozluk ne demek
 • Mantis Karidesi ne demek
 • maestro ne demek
 • güme ne demek
 • santimantalite ne demek
 • jet yorgunluğu ne demek
 • aksata ne demek
 • gaye ne demek
 • uçkur ne demek
 • acemice ne demek
 • zindelik ne demek
 • hare ne demek
 • radyatör ne demek
 • sit alanı ne demek
 • saraka ne demek
 • fonem ne demek
 • kafein ne demek
 • eğitimci ne demek
 • ehil ne demek
 • haddizatında ne demek
 • astarya ne demek
 • egzistansiyalizm ne demek
 • yetkili ne demek
 • ruble ne demek
 • guru ne demek
 • büyük ünlü uyumu ne demek
 • zikrediş ne demek
 • tamirci ne demek
 • güç ne demek
 • adilane ne demek
 • hakkaniyet ne demek
 • albümin ne demek
 • frank ne demek
 • egosantrizm ne demek
 • demokrasi ne demek
 • nekrotik ne demek
 • edat ne demek
 • riya ne demek
 • astrolog ne demek
 • kadir ne demek
 • sabite ne demek
 • veteriner ne demek
 • ham ne demek
 • taburcu ne demek
 • yağcı ne demek
 • çarşaf ne demek
 • organel ne demek
 • abdülleziz ne demek
 • labros ne demek
 • ziraat ne demek
 • basmakalıp ne demek
 • salon ne demek
 • sala ne demek
 • daima ne demek
 • yiğit ne demek
 • Kelimemiz
  buluş
  buluş Ne Demek?

  Bulma işi - isim

  İlk defa yeni bir şey yaratma, icat

  Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme, icat

  Konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının etkisinden sıyrılarak bunların işlenişinde yeni bir yol tutma -  edebiyat

   
  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Dün o evi güzel buluşum bir gerçekti.

  Adalet Ağaoğlu

  Bu orijinal buluşu Vali beye borçluyuz.

  Sait Faik Abasıyanık

  Yazarın güzel buluşları var.

  buluş Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  buluş Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  buluş Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  buluş Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  buluş Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  buluş Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  buluş Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  dota experts forum mutluluğun resmi